Uvodna določila

 

Soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov

 

To soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov (v nadaljevanju SOS) določao medsebojne pravice in obveznosti med naročnikom:

Naročnik: BID d.o.o.

Naslov: Tacenska cesta 95

Poštna številka: 1000

Kraj: Ljubljana

Matična številka: 1684833000

(v nadaljevanju kot Naročnik) in prejemnikom, ki je lahko pravna ali fizična oseba, ki se je na spletni strani mailee.net registrirala kot lastnik osebnih podatkov (v nadaljevanju kot Prejemnik).

 

Potrditev soglasja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov

S potrditvijo SOS, ki jo prejemnik izvede ob aktivni potrditvi na spletni strani mailee.net in ali formi na spletni strani Naročnika, aktivno potrjuje, da je s tem SOS seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

 

Opredelitev pojmov

Za potrebe soglasja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov imajo spodaj navedeni pojmi naslednji pomen:

 • Aplikacija Mailee – pomeni aplikacijo, ki se uporablja kot spletna aplikacija in na katero se nanašajo soglasja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov in je podrobneje opisana v nadaljevanju (v nadaljevanju tudi kot aplikacija);
 • Aplikacija Mailee - pomeni aplikacijo, ki se uporablja na svetovnem spletu, s pomočjo spletnega brskalnika, preko katere Naročnik komunicira s prejemniki na način: elektronske pošte, SMS in MMS sporočanja in potisnih sporočil;
 • Naročnik brez naročnine – gospodarski subjek ali negospodarski subjekt, ki se je registriralo na spletni strani mailee.net, ni pa plačalo naročnine oz. se mu je naročnina iztekla;
 • Naročnik z naročnino - gospodarski subjek ali negospodarski subjekt, ki se je registriralo na spletni strani mailee.net in ima veljavno naročnino;
 • Naročnik – skupno poimenovanje Naročnika brez naročnine in Naročnika z naročnino;
 • Prejemnik – je oseba, ki se je preko spletne aplikacije mailee.net; registrirala v spletno Mailee aplikacijo, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo registriral v spletno Mailee aplikacijo Naročnik.;
 • Izbrani klient Mailee storitve – pomeni klient poddomene spletne aplikacije mailee.net, ki ga Naročnik aplikacije izbere potrdi na razpoložljivih formah spletnih mest;
 • Naročeni Prejemnik (v nadaljevanju Prejemnik), ki se je preko spletne aplikacije mailee.net; registriral v spletno Mailee aplikacijo ali jo je v skladu z veljavno zakonodajo registriral v spletno Mailee aplikacijo Naročnik;
 • Naročnikove akcije: e-novica, SMS, MMS, potisna sporočila.

 

Določila prejemnikovega soglasja

Prejemnik, na katerega storitev se naroča v okviru Naročnikove akcije, skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov dovoljuje, da Naročnik zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

 

Zbiranje in uporaba prejemnikovih osebnih podatkov

Prejemnik dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov z namenom da Naročnik:

 • lahko identificira Prejemnika pri tem, ko se prejemnik aktivno potrdi na spletni strani mailee.net in ali formi na spletni strani Naročnika,
 • lahko komunicira s Prejemnikom, in sicer bodisi neposredno, bodisi skupinsko;
 • lahko obvešča prejemnika z Naročnikovimi akcijami (e-novica, SMS, MMS, potisna sporočila) o svojih storitvah in akcijah;

 

Zbirka prejemnikovih osebnih podatkov

Spodnja tabela opisuje podakte, ki jih bo od Prejemnika pridobil Naročnik:

Kategorija Opis
Informacije o računu
 • Ime
 • Priimek
 • Datum rojstva

 

Tehnična ustreznost zbirke osebnih podatkov

Naročnik se skladno s predpisi Zakona o varovanju osebnih podakov in Splošnimi pogoji uporabe aplikacije Mailee za stranke zavezuje varovati osebne podatke Prejemnika, ki jih prejme kot Naročnik, v spletno Mailee aplikacijo. Tehnična ustreznost zbirke osebnih podakov, ki je določena v skladu z veljavno zakonodajo je opisana v Splošnih pogojih uporabe aplikacije Mailee za stranke in dostopna s povezavo iz vsake posamezne Naročnikove akcije: e-novica, SMS, MMS, potisna sporočila. Naročnik zagotavlja dostop do Splošnih pogojih uporabe aplikacije Mailee za stranke tudi na svoji spleti strani.

Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, Naročnik uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, kot so predpisani v zakonu.

 

Hranjenje osebnih podatkov

Naročnik hrani osebne podatke Prejemnika v skladu s predpisi Zakona o varovanju osebnih podakov in Splošnimi pogoji uporabe aplikacije Mailee za stranke.

Prejemnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za uporabo osebnih podatkov Naročniku tudi tako, da na elektronsko pošto unsubscribe@mailee.net pošlje zahtevo za izbris osebnih podatkov, kar se Naročnik zavezuje storiti v roku osmih dni. Podatki prejemnika se v tem primeru anonimizirajo.

 

Če se z navedenimi pogoji uporabe osebnih podatkov ne strinjate, vas pozivamo, da soglasja ne date.